Astrobiology: Future Perspectives [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luann Becker, Jen Blank, John Brucato, Luigi Colangeli, Sylvie Derenne, Didier Despois, Anne Dutrey, Pascale Ehrenfreund, William Irvine, Antonio Lazcano, Toby Owen, Francois Robert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402023057

Ký hiệu phân loại: 576.839 Extraterrestrial life

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science + Business Media, Inc. , 2005

Mô tả vật lý: v.: digital

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39519

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH