The conceptual roots of mathematics elektronisk ressurs : an essay on the philosophy of mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. R Lucas

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 510.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2000

Mô tả vật lý: xvii, 452 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39636

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH