The graveyard book [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neil Gaiman, Dave McKean

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0061709387

ISBN-10: 0061709395

ISBN-13: 978-0061709388

ISBN-13: 978-0061709395

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Pymble, NSW ; New York : HarperCollins eBooks, 2008.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 39962

Nobody Owens is a normal boy, except that he has been raised by ghosts and other denizens of the graveyard.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH