Life matters [electronic resource] : creating a dynamic balance of work, family, time, and money

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. Roger Merrill, Rebecca R Merrill

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 158 Applied psychology

Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill, 2003.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 40530

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH