Presentations with Powerpoint

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Moira Stephen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750681888

Ký hiệu phân loại: 005.58 Presentation software

Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2006.

Mô tả vật lý: vii, 119 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 40914

This fully illustrated book guides the user through the basics of presentations using Microsoft PowerPoint.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH