Critical thinking : tools for taking charge of your professional and personal life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda Elder, Richard Paul

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130647608

Ký hiệu phân loại: 153.42 Thought and thinking

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Financial Times/Prentice Hall, 2002.

Mô tả vật lý: xx, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 41043

Includes bibliographical references (p. 343-345) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH