The 25% cash machine : double digit income investing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bryan Perry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470095520

ISBN-13: 978-0470095522

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, Inc., 2007

Mô tả vật lý: xi, 212 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 41092

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH