Inside book publishing [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Giles N Clark, Angus Phillips

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203341546

Ký hiệu phân loại: 070.5 Publishing

Thông tin xuất bản: Abingdon, UK : Routledge, 2008.

Mô tả vật lý: xvii, 302 p. , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 41155

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH