The archaeology of northeast China : beyond the Great Wall

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sarah M Nelson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415117550

Ký hiệu phân loại: 931 *China to 420

Thông tin xuất bản: London : New York : Routledge, 1995.

Mô tả vật lý: xiv, 263 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 42962

Includes bibliographical references (p. 254) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH