Handbook of persuasive tactics : a practical language guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joan Mulholland

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415089301

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 1994.

Mô tả vật lý: xxiii, 402 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 42993

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH