Happiness at work : maximizing your psychological capital for success

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jessica Pryce-Jones

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470689420

ISBN: 0470749466 (pbk.)

ISBN-13: 978-0470689424

ISBN: 9780470749463 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010

Mô tả vật lý: xi, 241 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43722

Includes bibliographical references (p. [190]-221) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH