The hiring and firing question and answer book

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Falcone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0585397627

ISBN-10: 0814406408

ISBN-10: 0814471102

Ký hiệu phân loại: 658.311 Recruitment and selection of personnel

Thông tin xuất bản: New York : AMACOM, 2002.

Mô tả vật lý: xvi, 288 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 43770

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH