Introduction to microcontrollers : architecture, programming, and interfacing of the Motorola 68HC12

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. Jack Lipovski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0124518311

ISBN: 0585470693 (electronic bk.)

Ký hiệu phân loại: 629.895416 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: San Diego, Calif. ; London : Academic Press, 1999

Mô tả vật lý: xxii, 394 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 43818

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH