The finite element method

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert L Taylor, O. C Zienkiewicz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750650494

ISBN-10: 0750650508

ISBN-10: 0750650559

ISBN-10: 0750651601

Ký hiệu phân loại: 624.17 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann, 2000

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 43974

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH