Ethnic conflict and terrorism : the origins and dynamics of civil wars

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J Soeters

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415365872

Ký hiệu phân loại: 303.62089 Conflict and conflict resolution

Thông tin xuất bản: London : New York : Routledge, 2005.

Mô tả vật lý: xii, 144 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 44045

Includes bibliographical references (p. 130-140) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH