Allergy-Free Cookbook [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carolyn Humphries, Alice Sherwood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405312602

Ký hiệu phân loại: 641.56318 Cooking

Thông tin xuất bản: Harlow : London : Dorling Kindersley Penguin Books, Limited [Distributor] 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 44613

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH