Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Hackett, Hung Q. Nguyen Bob Johnson, Nguyễn Thanh Bình, Trương Anh Tuấn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 005.14 Verification, testing, measurement, debugging

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2010

Mô tả vật lý: 422tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 45096

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2C
Sai Gon Campus
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.140
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH