Giao tiếp tiếng Anh căn bản bằng điện thoại = : Basic telephone training : A basic course in telephone language and skills

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thành Yến, Anne Watson, Delestree Watson

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh, 1997

Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 19 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 457

BASIC TELEPHONE LANGUAGE Unit1:Starting the all. Unit 2: The boss is Out Unit 3: The Wrong Number Unit 4 : A bad line Unit 5: Answering Machines Unit 6: Number revision Unit 7: Telephone number Unit 8: The Date Uit 9:Telling the time Unit 10 : Spelling clearly Unit 11 : Taking and address Uit 12 12: Prepositions Unit 13: Basic language revision BASIC TELEPHONE SKILLS Unit 14A: Listening practice Unit 14B: Getting the message Unit 15A: Listening practice Unit 15B: Getting the message Unit 16A: Listening practice Unit 16B: Getting the message Unit 17A: Listening practice Unit 17B: Getting the message Unit 18A: Listening practice Unit 18B: Getting the message Unit 19A: Listening practice Unit 19B: Getting the message BASIC TELEPHONE TRAINING Unit 20A: Listening practice Unit 20B: Getting the message Unit 21A: Listening practice Unit 21B: Getting the message Unit 22A: Listening practice Unit 22B: Getting the message Unit 23A: Listening practice Unit 23B: Getting the message Unit 24A: Listening practice Unit 24B: Getting the message Unit 25A: Listening practice Unit 25B: Getting the message Unit 26A: Listening practice Unit 26B: Getting the message Unit 27A: Listening practice Unit 27B: Getting the message Unit 28A: Listening practice Unit 28B: Getting the message.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH