Personality and work : reconsidering the role of personality in organizations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Murray R Barrick, Ann Marie Ryan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0787960373

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2003

Mô tả vật lý: xxiii, 365 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 47534

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH