A unified grand tour of theoretical physics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian D Lawrie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750306041

Ký hiệu phân loại: 530.1 Theories and mathematical physics

Thông tin xuất bản: Bristol : IOP Publishing , 2002

Mô tả vật lý: XVI, 564 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 47627

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH