Quantum statistical theory of superconductivity elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shigeji Fujita, Salvador Godoy

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 537.623 Superconductivity

Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic , 2002

Mô tả vật lý: xix, 338 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 47675

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH