Modern physical metallurgy and materials engineering : science, process, applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R.J Bishop, R. E Smallman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750645644

Ký hiệu phân loại: 669.9 Physical and chemical metallurgy

Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann , 1999

Mô tả vật lý: IX, 438 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 47682

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH