Trend following : how great traders make millions in up or down markets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Covel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131446037

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Financial Times-Prentice Hall , 2004

Mô tả vật lý: xx, 311 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 47862

Includes bibliographical references (p. 295-302) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH