International encyclopedia of the social & behavioral sciences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul B Baltes, Neil J Smelser

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0080430767

Ký hiệu phân loại: 300 Social sciences

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 2001.

Mô tả vật lý: 26 v. (lxxxvi, 16695, 588, 898 p.) : , ill., maps ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 47876

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH