Sổ tay tra cứu mạng viễn thông

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tổng cục bưu điện

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3821 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện, 2000

Mô tả vật lý: 387 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 4798

I. Văn bản quản lý nhà nước. A. Những vấn đề chung về văn bản quản lý nhà nước. B. Mẫu văn bản quản lý nhà nước.
* Phần thứ 2. Hợp đồng dân sự và hợp đồng lao động. A. Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự. B. Các hợp đồng dân sự thông dụng. C. Hợp đồng lao động. D. Mẫu hợp đồng dân sự và lao động.
* Phần thứ 3. Hợp đồng kinh tế. A. Những vấn đề chung về hợp đồng kinh tế. B. Hợp đồng kinh tế chuyên biệt. C. Các mẫu hợp đồng kinh tế.
* Phần thứ 4. Hợp đồng thương mại quốc tế. A. Hợp đồng mua bán ngoại thương. B. Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu. C. Hợp đồng hợp tác và liên doanmh với nước ngoài. D.
* Phần mẫu các chủng loại hợp đồng thương mại quốc tế. E. Hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài tại VN..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21F
Sai Gon Campus
7E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.382
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH