The Rediscovery of the mind

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John R Searle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262193213

ISBN-10: 026269154X

Ký hiệu phân loại: 128 Humankind

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press , 1992

Mô tả vật lý: xv, 270 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 48297

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH