Fundamentals of acoustics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lawrence E Kinsler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471847895

Ký hiệu phân loại: 534 Sound and related vibrations

Thông tin xuất bản: New York : Wiley, 2000

Mô tả vật lý: xii, 548 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 48340

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH