Dictionary of occult, hermetic and alchemical sigils

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fred Gettings

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0710000952

Ký hiệu phân loại: 133.03 Specific topics in parapsychology and occultism

Thông tin xuất bản: London : Routledge & Kegan Paul , 1981

Mô tả vật lý: 410 s. : , fig.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 48476

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH