Pedal power in work, leisure, and transportation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James C McCullagh, David Gordon Wilson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0878571787

Ký hiệu phân loại: 621.4 Prime movers and heat engineering

Thông tin xuất bản: Emmaus, Pa. : Rodale Press , 1977

Mô tả vật lý: x, 133 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 48510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH