Neural and fuzzy logic control of drives and power systems elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. N Cirstea

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.8312 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Oxford [England] Boston, MA : Newnes , 2002

Mô tả vật lý: ix, 399 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 48655

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH