Origins elektronisk ressurs : How the Planets, Stars, Galaxies, and the Universe Began

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen Eales

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1846287008

Ký hiệu phân loại: 300 Social sciences

Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag London Limited , 2007

Mô tả vật lý: v.: digital

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 48699

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH