Nghiên cứu và thiết kế mô hình UPS thông minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Mùi, Phan Hoàng Phúc

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 621.3121 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2008

Mô tả vật lý: 25tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 48764

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH