Nghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học BIO-D và SEMSR-09 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ sinh học kỵ khí

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn, Vũ Thị Anh

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 628.35 Secondary and tertiary treatment

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2009

Mô tả vật lý: 38tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 48771

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH