Nghiên cứu và phát triển CMS của Alfresco sử dụng Joomla

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp, Văn Thiên Hoàng

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 005.3 Programs

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2010

Mô tả vật lý: 50tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 48810

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH