The politics of moral capital

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Kane

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521663369

ISBN: 0521663571 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2001

Mô tả vật lý: ix, 277 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 49378

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH