Chemical technology in the pre-treatment processes of textiles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. R Karmakar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0125309856

ISBN: 044450060X (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 677.028 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials, products

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 1999

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 49854

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH