Programmer's reference guide for the Commodore Plus/4

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cyndie Merten, Sarah C Meyer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0673182495

Ký hiệu phân loại: 005.265 Programming for specific computers

Thông tin xuất bản: Glenview, Ill. : Scott, Foresman, 1986

Mô tả vật lý: ix, 448 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 50893

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH