Yoga for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Georg Feuerstein, Larry Payne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470502029

ISBN-10: 0471749370

ISBN-10: 0805849068

ISBN-13: 978-0470502020

ISBN-13: 978-0471749370

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 50938

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH