Điều khiển tự động 1 : Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thanh Phương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2001

Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 51857

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH