Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.310285 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2003

Mô tả vật lý: 30tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 51899

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH