I.O.U.S.A.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mercedes Lackey, Mercedes Lackey cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470222775

Ký hiệu phân loại: 330.973 Economics

Thông tin xuất bản: John Wiley and Sons , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 52795

### Review. . Praise for the theatrical version of I.O.U.S.A.: . . "I.O.U.S.A. is a clear, cogent and compelling primer on contemporary American economics and the not-so-small matter of how we ended up at the edge of a precipice." -- Toronto Star . . "The buck
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH