Redshift: extreme visions of speculative fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dave Barry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0451458591

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Roc, 2002, c2001. , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 52823

EDITORIAL REVIEW: This landmark anthology presents thirty groundbreaking stories from the masters of speculative fiction heralding the future of the genre with original and revolutionary works. All-new, original stories by € Ursula K. Le Guin € Gr
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH