The wandering fire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Crichton Michael

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0451458261

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: ROC , 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 52884

EDITORIAL REVIEW: A mage's power has brought five university students from our world into a realm where an ancient evil has freed itself from captivity to wreak revenge on its enemies.Praise for *The Fionavar Tapestry*:One of the very best fantasies to ha
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH