Buy Jupiter, and other stories

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0385050777

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Doubleday , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 52885

SUMMARY: Twenty-four tales set in diverse locations are accompanied by critical and autobiographical commentary
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH