The Outback Stars

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: King Stephen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0765316431

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Tor Books , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 52889

EDITORIAL REVIEW: Lieutenant Jodenny Scott is a hero. She has the medals and the scars to prove it. She's cooling her heels on Kookaburra, recovering from injuries sustained during the fiery loss of her last ship, the *Yangtze,* and she's bored -- s
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH