The Pilgrimage: A Contemporary Quest for Ancient Wisdom

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0061687457

Ký hiệu phân loại: 133.43 Magic and witchcraft

Thông tin xuất bản: HarperOne , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 52985

SUMMARY: The Pilgrimage paved the way to Paulo Coehlo's international bestselling novel The Alchemist. In many ways, these two volumes are companions—to truly comprehend one, you must read the other. Step inside this captivating account of Paulo Coehlo's
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH