Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mercedes Lackey, Rosemary Edghill cm Mercedes Lackey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1594488849

Ký hiệu phân loại: 153.1534 Memory and learning

Thông tin xuất bản: Riverhead Books , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 52988

EDITORIAL REVIEW: Forget everything you thought you knew about how to motivate people--at work, at school, at home. It's wrong. As Daniel H. Pink explains in his new and paradigm- shattering book *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*, the
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH