Love Wins: Telling a New Story About Heaven and Hell. By Rob Bell

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen cm King, King Stephen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0062049643

Ký hiệu phân loại: 234.23 Faith

Thông tin xuất bản: Collins , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 53002

Bestselling author Rob Bell returns with a provocative new book which gets to the heart of questions about life and death. His perspective, encapsulated by his famous slogan 'love wins', will surprise and challenge both Christians and atheists, and will i
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH