Outliers: the story of success

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mercedes Lackey cm Anne McCaffrey, Anne McCaffrey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0316017923

Ký hiệu phân loại: 302 Social interaction

Thông tin xuất bản: Little, Brown and Co. , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53016

SUMMARY: In this stunning new book, Malcolm Gladwell takes us on an intellectual journey through the world of "outliers"--the best and the brightest, the most famous and the most successful. He asks the question: what makes high-achievers different? His a
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH