How to Talk to Anyone

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom cm Clancy, Clancy Tom

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0071418584

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: McGraw Hill Professional , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53017

SUMMARY: "You'll not only break the ice, you'll melt it away with your new skills." -- Larry King"The lost art of verbal communication may be revitalized by Leil Lowndes." -- Harvey McKay, author of “How to Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive”W
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH